Công ty vật tư chế biến cung ứng cà phê xuất khẩu đã chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ ngày 19/12/2008 với tên gọi mới là Công ty cổ phần xuất nhập khẩu cà phê Intimex Nha Trang (Intimex Nha Trang) chuyên về lĩnh vực kinh doanh sản xuất, mua bán, xuất nhập khẩu cà phê, nông sản, hải sản; đầu tư sản xuất, phát triển trồng mới cà phê xuất khẩu; nhập khẩu vật tư, phân bón và hàng tiêu dùng

Bên cạnh đó, Intimex Nha Trang còn mở ra nhiều chức năng mới như công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm uống; dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng; bán buôn, bán lẻ, kinh doanh siêu thị; dịch vụ cho thuê kho bãi, vận chuyển hàng hóa.

Trong quá trình tiến hành cổ phần hóa, trong cơ chế mới của nền kinh tế thị trường gắn với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động kinh doanh của Công ty đã bộc lộ nhiều bất cập, yếu kém trong mô hình tổ chức, phương pháp quản lý, thiếu vốn kinh doanh trầm trọng, thiếu vốn nâng cấp, đầu tư mới nên phần lớn thiết bị chế biến cà phê bị lạc hậu, thiếu đồng bộ, thiếu sức cạnh tranh, tình hình tài chính của công ty yếu kém trầm trọng. Tính đến 31/03/2008, vốn chủ sở hữu của Công ty âm (-)38,5 tỷ đồng, nợ phải trả quá hạn và không có khả năng thanh toán gần 70 tỷ đồng, lao động không có việc làm, kế hoạch cổ phần hóa không thực hiện được do doanh nghiệp đang đứng trên bờ vực phá sản.

Được sự hỗ trợ tích cực từ Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) thông qua nghiệp vụ mua nợ từ các chủ nợ của công ty, đồng thời kết hợp với sự hỗ trợ tích cực của các cấp, các ngành, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, công ty vật tư chế biến cung ứng cà phê xuất khẩu đã được DATC xử lý triệt để về tài chính thông qua hình thức xóa nợ tương ứng phần âm vốn chủ sở hữu, cơ cấu lại thời gian trả nợ để đảm bảo cho công ty đủ điều kiện cổ phần hóa. Ngoài ra, DATC còn tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược và phối hợp với Tổng công ty Cà phê Việt Nam để chuyển nợ của DATC thành vốn góp và thực hiện chuyển đổi Công ty thành Công ty cổ phần với vốn điều lệ là 25 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ phần thì DATC nắm giữ 30,76 % thông qua hình thức chuyển nợ thành vốn góp, Công ty CP Xuất nhập khẩu Intimex 51%, Tổng Công ty cà phê Việt Nam 16%, cán bộ công nhân viên Công ty vật tư chế biến cung ứng cà phê xuất khẩu 2,24%  với hình thức thỏa thuận góp vốn với tỉ lệ 1: 1 góp vốn bằng tiền mặt.

Trong quá trình chuyển đổi, DATC đã phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư chiến lược để thực hiện đổi mới dây chuyền công nghệ cho Intimex Nha Trang, nhất là thiết bị chế biến cà phê; chú trọng đầu tư cho chất lượng sản phẩm, đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề, tận dụng ưu thế có được sự tín nhiệm của khách hàng trên thị trường truyền thống; xử lý, chấn chỉnh những thiếu sót trong bộ máy quản lý điều hành theo hướng gọn nhẹ, chuyên trách, hoạt động hiệu quả; cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng đa dạng hóa ngành nghề; thu hút vốn đầu tư, tạo thêm việc làm cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Đến nay, với sự hỗ trợ của DATC, tình hình tài chính của Công ty đã được lành mạnh hóa, Công ty bước đầu tạo được việc làm ổn định cho người lao động, chủ động hơn trong tổ chức sản xuất, tìm kiếm thị trường, có kế hoạch đầu tư phát triển dài hạn để mở rộng sản xuất sau khi chuyển đổi sang hình thức cổ phần. Ngày 19/12/2008, Công ty vật tư chế biến cung ứng cà phê xuất khẩu đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần đầu để chuyển đổi thành Công ty cổ phần xuất nhập khẩu cà phê Intimex Nha Trang (Intimex Nha Trang). Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 phấn đấu đạt doanh thu 117 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 2,1 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức 7,4 %; từ năm 2010 - 2011 bình quân mỗi năm đạt doanh thu 212 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 4,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 3,4 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức 12,2 %.

Hoạt động mua bán nợ và tái cơ cấu doanh nghiệp của DATC đã góp phần đưa Công ty vật tư chế biến cung ứng cà phê xuất khẩu thoát khỏi bờ vực phá sản. Diện mạo mới, chức năng phong phú, đa dạng đã mở ra cho Công ty tương lai đầy triển vọng dựa trên nền tảng sẵn có là một doanh nghiệp giàu kinh nghiệm trong kinh doanh xuất nhập khẩu, đặc biệt với mặt hàng cà phê luôn nhận được sự tín nhiệm của khách hàng trong và ngoài nước; đồng thời đánh dấu một chặng đường phát triển mới và hứa hẹn sự lớn mạnh của Công ty

Tin Pháp chế - DATC