Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (Chi nhánh DATC Đà Nẵng).

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Vườn cây cao su, nhà cửa VKT, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải. 

- Số lượng:

Máy móc thiết bị            :   2 danh mục

Phương tiện vận tải         :   1 danh mục

Nhà cửa VKT                 :   1 danh mục

Vườn cây cao su             :   1 danh mục

- Chất lượng tài sản: Tài sản không cần dùng, chờ thanh lý được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, Chi nhánh DATC Đà Nẵng tiếp nhận từ Công ty TNHH MTV Lệ Ninh (nay là Công ty CP Lệ Ninh) và Công ty CP Giống Thủy sản Quảng Nam (theo danh mục tài sản tại Biểu 01 đính kèm theo thông báo này).

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Giá khởi điểm để bán đấu giá, chia theo từng lô tài sản như sau:

- Lô 1: Tài sản tiếp nhận tại Công ty TNHH MTV Lệ Ninh, với giá bán khởi điểm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng là 710.000.000 đồng (Bảy trăm mười triệu đồng)

- Lô 2: Tài sản tiếp nhận tại Công ty CP Giống Thủy sản Quảng Nam, với giá bán khởi điểm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng là 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng).

         4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản tồn đọng của nhà nước (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); tỷ lệ đấu giá thành công;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Trong khung quy định tại Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 09/12/2022 đến ngày 15/12/2022 (5 ngày làm việc).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trụ sở Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Viêt Nam tại TP. Đà Nẵng, Tầng 4, Tòa nhà Đường Việt, số 30 Nguyễn Hữu Thọ, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Chi tiết xin liên hệ:

Phòng Hành chính tổng hợp - Chi nhánh DATC Đà Nẵng:

Điện thoại: 0236 3889170 - 3840277

(Danh mục tài sản bán đấu giá tại file đính kèm)

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM

Tệp đính kèm


Thống kê: 3.988.561
Online: 61