Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Tài sản yêu cầu thẩm định: là tài sản hư hỏng, không cần dùng loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa được Chi nhánh DATC tại TP.HCM tiếp nhận từ CTCP Xây dựng và bảo trì cầu đường.  

2. Đặc điểm của tài sản: Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, vật tư hàng hóa tồn kho (danh mục kèm theo).

3. Mục đích thẩm định giá: thẩm định giá để thanh lý theo giá thị trường.

4. Tiêu chí lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ:

- Là doanh nghiệp có tên trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản theo thông báo gần nhất của Bộ Tài chính.

- Là doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín về chất lượng thẩm định; có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xác định giá trị tài sản.

- Đội ngũ thẩm định viên có trình độ, có kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của DATC về tiến độ, có mức phí thẩm định hợp lý với yêu cầu thẩm định giá trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí thẩm định giá.

- Phí dịch vụ, thời hạn thẩm định phù hợp và cạnh tranh nhất.

5. Thư chào giá và hồ sơ năng lực gửi về địa chỉ:

Phòng Tiếp nhận và quản lý đầu tư - Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Viêt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ số 221 Trần Hưng Đạo B, phường 10, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38.539.423.

Thời gian nhận hồ sơ: sau 15 ngày kể từ ngày DATC ban hành công văn mời chào giá dịch vụ thẩm định giá này.

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

Tệp đính kèm


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.

 Ý kiến bạn đọc


    Thống kê: 3.988.621
    Online: 66