Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

I. Kết quả lựa chọn

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty Đấu giá Hợp danh Thuận Phát

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 79 điểm

3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): Không

I. Kết quả chấm điểm: (bao gồm cả tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn) - file đính kèm

 

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

Tệp đính kèm


Thống kê: 3.924.959
Online: 85