Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

- Ngày tổ chức đấu giá: 22/10/2021.

- Tên doanh nghiệp có cổ phiếu bán đấu giá: Công ty cổ phần Tập đoàn Bắc Thăng Long.

- Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 300.000 cổ phần.

- Số lô cổ phần bán đấu giá: 01 lô (số lượng cổ phần của 1 lô: 300.000 cổ phần).

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

- Giá khởi điểm bán đấu giá: 3.000.000.000 đồng.

- Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 2 NĐT cá nhân.

- Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 600.000 cổ phần, tương ứng 200% số cổ phần chào bán.

- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 02 phiếu.

- Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 600.000 cổ phần.

- Giá đấu thành công bình quân: 3.036.000.000 đồng.

- Số lượng nhà đầu tư trúng giá: 01 nhà đầu tư.

- Số lượng cổ phần bán được: 300.000 cổ phần.

- Tổng giá trị cổ phần bán được: 3.036.000.000 đồng.

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 25/10/2021 đến 16h00 ngày 01/11/2021.

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 3.523.943
Online: 48