Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của DATC tại Công ty cổ phần Nạo vét và Xây dựng đường thủy được tổ chức vào hồi 09h30’ ngày 30/12/2021 như sau:

1. Tổng lượng cổ phần đưa ra chào bán: 1.530.000 cổ phần (1 lô cổ phần)

2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

3. Giá khởi điểm: 14.880.000.000 đồng/ toàn bộ lô cổ phần

4. Tổng số lượng NĐT đăng ký tham gia: 02 Nhà đầu tư

5. Tổng khối lượng đăng ký mua: 3.060.000 cổ phần (2 lô cổ phần)

6. Tổng số NĐT đã đặt giá: 02 Nhà đầu tư

7. Giá đặt mua cao nhất: 14.890.000.000 đồng/toàn bộ lô cổ phần

8. Giá đặt mua thấp nhất: 14.880.000.000 đồng/toàn bộ lô cổ phần

9. Giá trúng: 14.890.000.000 đồng/toàn bộ lô cổ phần

10. Số lượng NĐT trúng:  01 Nhà đầu tư

11. Số lượng NĐT không trúng: 01 Nhà đầu tư

12. Số lượng NĐT vi phạm Quy chế: 0 Nhà đầu tư

13. Tổng khối lượng cổ phần bán được: 1.530.000 cổ phần

14. Khối lượng cổ phần còn lại: 0 cổ phần

15. Tổng giá trị cổ phần bán được: 14.890.000.000 Đồng

16. Thời gian nộp tiền trúng đấu giá: Từ ngày 31/12/2021 đến 16h00’ ngày 06/01/2022.

17. Thời gian nhận lại tiền đặt cọc: Từ 14h00’ ngày 31/12/2021 đến 16h00’ ngày 07/01/2022.

Mọi thông tin tham khảo tại website: https://www.irs.com.vn/tin-dau-gia-30-12-2021

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 4.048.635
Online: 30