Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1.Tài sản đấu giá: Khoản nợ phải thu theo sổ sách tại thời điểm 31/12/2020 của DATC tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 10 là: 15.295.793.774 đồng. (Trong đó: Nợ gốc: 4.934.097.000 đồng;  Nợ lãi: 10.352.696.774 đồng).

- Giá khởi điểm: : 966.227.000 đồng.

Các loại thuế, lệ phí và chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản đấu giá (nếu có) do khách hàng trúng đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán

- Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm tương đương: 144.934.050 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn triệu, chín trăm ba mươi bốn ngàn, không trăm năm mươi đồng.)

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 bộ (Năm trăm nghìn đồng một bộ).

2. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ 8h00 ngày 19 tháng 03 năm 2021 đến 17h00 ngày 01 tháng 04 năm 2021.

3. Thời gian xem tài sản: Từ 29 và 30 tháng 03 năm 2021.

4. Địa chỉ liên hệ để xem tài sản: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam. Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Điện thoại:  024. 39454738

5. Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 01/04/2021 đến ngày 05/04/2021

6. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến 09h00 ngày 06 tháng 04 năm 2021

7. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức cuộc đấu gi: trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Thuận Phát.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Thuận Phát - Tầng 16 tòa nhà B3.7 Hacinco Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 0912.068.289.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 4.048.766
Online: 66