1. Tên, địa chỉ của người có tài sản bán đấu giá

- Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

- Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Tài sản bán đấu giá:

Khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex.

Giá trị khoản nợ phải thu (Theo Biên bản đối chiếu công nợ ngày 31/12/2019): 302.462.630.867 đồng. Trong đó:

- Nợ gốc: 237.309.996.743 đồng.

- Nợ lãi : 65.152.634.124 đồng.

3. Giá khởi điểm bán đấu giá: Dự kiến khoảng 214,8 tỷ.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức tư vấn bán đấu giá:

+ Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh...);

+ Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

+ Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; Kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản là khoản nợ (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành công; Uy tín: trong 3 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng;

+ Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

+ Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

+ Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ba bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 04/9/2020 đến hết ngày 11/9/2020.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (Ban Mua bán nợ 1).

Chi tiết xin liên hệ:

Ông: Vũ Minh Hải

Ban Mua bán nợ 1 - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

Điện thoại: 024.39454738            - Máy lẻ: 6012

Di động: 0913.069.666

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM