1. Tên, địa chỉ của người có tài sản bán đấu giá

- Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

- Địa chỉ: Số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Tài sản bán đấu giá:

11.974.500 cổ phần của DATC tại Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex.

3. Giá trị và tình trạng pháp lý của tài sản bán đấu giá:

DATC sẽ cung cấp khi hoàn thành việc phê duyệt giá trị phần vốn góp của DATC tại Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức tư vấn bán đấu giá:

- Là Công ty chứng khoán đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép hoạt động;

- Đáp ứng đầy đủ điều kiện về vốn, về nhân sự, về cơ sở vật chất theo đúng quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản quy định khác của pháp luật;

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá;

- Có mức phí (trong trường hợp đấu giá thành công và trường hợp đấu giá không thành công), phương án tổ chức đấu giá hợp lý với yêu cầu của DATC trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí tư vấn bán đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Các Tổ chức quan tâm, đề nghị cung cấp hồ sơ năng lực, báo giá và hồ sơ kèm theo cho dịch vụ tư vấn bán đấu giá nêu trên. Hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Ban Mua bán nợ 1 - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 01/9/2020 đến hết ngày 4/9/2020.

Chi tiết xin liên hệ:

Ông: Vũ Minh Hải

Ban Mua bán nợ 1 - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

Điện thoại: 024.39454738          - Máy lẻ: 6012

Di động: 0913.069.666

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM