1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam; địa chỉ: Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

+ Tên tài sản, số lượng, chất lượng: Giá trị khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại – Xuất nhập khẩu Hải Ngọc và Công ty TNHH Phúc Thanh Long:

TT

CHỈ TIÊU

SỐ TIỀN (ĐỒNG)

GHI CHÚ

 

Tổng giá trị khoản nợ phải thu

192.395.372.527

 

1

Công ty Hải Ngọc

87.042.047.123

Ngày 31/12/2014

 

+ Nợ gốc

49.998.611.170

 

 

+ Nợ lãi

37.043.435.953

 

2

Công ty Phúc Thanh Long

105.353.325.404

Ngày 31/12/2019

 

+ Nợ gốc

46.396.911.480

 

 

+ Nợ lãi

58.956.413.924

 

> Giá trị khoản nợ tại Công ty Phúc Thanh Long: Ghi nhận theo biên bản xác nhận công nợ thời điểm 31/12/2019 giữa DATC và Bên được ủy quyền là Công ty Cổ phần Phúc Long.

> Giá trị khoản nợ tại Công ty Hải Ngọc: Giá trị khoản nợ là giá trị theo biên bản xác nhận công nợ thời điểm 31/12/2014 đã ký giữa DATC và Công ty Hải Ngọc. Do khoản nợ đang được Cục Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh thụ lý nên người mua được khoản nợ có trách nhiệm liên hệ với cơ quan thi hành án để đề nghị xác nhận số liệu công nợ tại Công ty Hải Ngọc.

+ Giá khởi điểm: 65.500.000.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng).

3. Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

3.1. Số lượng tổ chức nộp hồ sơ: 03 hồ sơ.

3.2. Số hồ sơ hợp lệ: 03 hồ sơ.

3.3. Kết quả lựa chọn:

Sau khi xem xét, đánh giá hồ sơ, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam thông báo tổ chức đáp ứng các tiêu chí lựa chọn của DATC là:

Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm

Địa chỉ: E2-26, đường số 5, KDC 586, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM