Ngày 27/7/2020, DATC đã ban hành Thông báo số 57/MBN-TCNS về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Trong thời gian qua, Ban Lãnh đạo cùng CBNV DATC đã nỗ lực cố gắng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế và Chính phủ. Từ 25/7 đến nay, kể từ ca đầu tiên trong cộng đồng được phát hiện tại Đà Nẵng sau 99 ngày Việt Nam không có ca mắc trong nước (bệnh nhân 416), chỉ trong 7 ngày, số ca mắc mới trong cộng đồng tăng lên 93 trường hợp, trước diễn biến phức tạp và nghiêm trọng của dịch bệnh, DATC chủ động thông báo tới các đơn vị và toàn thể CBNV tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Theo đó, các đơn vị và toàn thể CBNV trong Công ty tiếp tục thiện hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo và khuyến cáo của các cơ quan chức năng. Văn phòng Công ty tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ và có biện pháp phòng, chống dịch tại trụ sở Công ty như quản lý việc ra vào cơ quan, kiểm tra thân nhiệt đối với khách đến giao dịch công tác, trang bị nước rửa tay khô, phát khẩu trang y tế cho CBNV Công ty,…

Đối với Chi nhánh Đà Nẵng, nơi đang có diễn biến phức tạp về dịch Covid-19, công tác phòng, chống dịch bệnh tuân thủ theo chỉ đạo của các cơ quan chức năng Trung ương và địa phương.

Bên cạnh đó, DATC rà soát và lập danh sách CBNV đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi từ ngày 10/7/2020 theo dõi sức khỏe, làm việc online và tự cách ly tại nhà, chủ động khai báo y tế, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan y tế và chính quyền địa phương.

Đối với trường hợp CBNV có tiếp xúc gần với người đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi trong thời gian thông báo nếu có biểu hiện liên quan tới dịch bệnh, phát sinh các triệu chứng sốt, ho, khó thở,… phải thông báo ngay cho Lãnh đạo Công ty, đơn vị, cơ quan y tế và chính quyền địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn xử lý kịp thời.