Sáng ngày 10/7/2020, tại DATC, Ban chấp hành Công đoàn Công ty tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Hội nghị do Ông Phạm Quang Hiền - Chủ tịch Công đoàn, Phó TGĐ chủ trì với sự tham dự của Ông Lê Hoàng Hải - Chủ tịch HĐTV, Ông Phạm Mạnh Thường - Phó TGĐ Phụ trách, cùng đại diện tổ công đoàn, công đoàn cấp cơ sở Công ty.

Hội nghị đánh giá cao kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện chương trình hoạt động Công đoàn các cấp trong 6 tháng đầu năm. Trong đó, Công đoàn DATC tham gia tích cực vào việc xây dựng các nội quy, quy chế, quy định có liên quan trực tiếp đến trách nhiệm, quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động, cũng như kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm của Công ty; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các chính sách chế độ về quyền lợi của đoàn viên công đoàn.  Đồng thời thực hiện chức năng của công đoàn chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao điều kiện về môi trường làm việc cho người lao động, tạo ra một môi trường lao động hài hòa, đoàn kết, thống nhất góp phần xây dựng đơn vị và tổ chức công đoàn vững mạnh.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn Công ty tích cự tham gia công tác tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước và các hoạt động xã hội như hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa cho cán bộ ngành tài chính có hoàn cảnh khó khăn, tri ân người có công và các anh hùng liệt sĩ, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó,…

Hội nghị đã thông qua chương trình công tác 6 tháng cuối năm, tập trung vào việc thực hiện công tác tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, các quy trình, quy chế nội bộ của Công ty liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; Tích cực quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên công đoàn, đồng thời tham mưu tổ chức các hoạt động thiết thực vì lợi ích của đoàn viên; Đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện của các cấp công đoàn; Phối hợp với cơ quan chuyên môn đảm bảo thông tin kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn các cấp.

Tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV Lê Hoàng Hải và Phó TGĐ Phụ trách Phạm Mạnh Thường đưa ra ý kiến chỉ đạo, gợi mở đối với việc triển thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Hội nghị kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày.

                       

                       

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM