1.Tên, địa chỉ của Đơn vị thuê Công ty Tư Vấn:

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - Địa chỉ: Số 59 Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

2. Phạm vi công việc cần Tư Vấn:

2.1. Kết hợp với DATC và Cty Cổ phần thực phẩm Miền Bắc xin chủ trương các cấp có thẩm quyền để được tiến hành các công việc như:

- Kiểm tra, xác định vị trí mốc giới;

- Xác định diện tích, mô tả ranh giới 03 thửa đất;

- Xây tường bao quanh 03 thửa đất đế bảo vệ tài sản tránh bị lấn chiểm sử dụng sai mục đích.

2.2. Thực hiện công tác thực địa gồm một số nội dung  như sau:

- Thu thập tài liệu phục vụ công tác đo đạc 03 thửa đất;

- Xác định ranh giới 03 thửa đất và đánh dấu vị trí tại 03 thửa đất;

- Đo đac hiện trường 03 thửa đất;

- Đối chiếu so sánh số liệu mới và số liệu cũ của 03 thửa đất;

- Xác nhận giáp ranh và chính chủ của 03 thửa đất;

- Hoàn thiện hồ sơ địa chính của 03 thửa đất.

2.3. Thực hiện công tác xây dựng tường rào bảo vệ 03 thửa đất

- Lập dự toán xây dựng tường bảo vệ

- Lập biện pháp thi công và tiến độ thực hiện

- Xây tường rào bảo vệ

- Nghiệm thu bàn giao cho DATC và Công ty Cổ phần thực phẩm Miền Bắc.

3. Tiêu chí lựa chọn Đơn vị Tư Vấn:

- Là doanh nghiệp có lĩnh vực kinh doanh phù hợp, có năng lực và kinh nghiệm làm việc với cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng;

- Đáp ứng và thực hiện được phạm vi công việc do Công ty DATC yêu cầu nêu tại mục 2;

- Là doanh nghiệp có năng lực chuyên môn có kinh nghiệm và uy tín về  lĩnh vực Tư vấn, Thiết kế lập Dự toán có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Thi công;

- Có mức phí tư vấn hợp lý với yêu cầu tư vấn trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí tư vấn để thực hiện đảm đảo tiến độ và chất lượng công trình.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia Tư Vấn và triển khai công việc:

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 09/7/2020 đến ngày 17h ngày 16/7/2020.

Các Quý Công ty quan tâm, đề nghị cung cấp báo giá, hồ sơ năng lực và thời gian thực hiện công tác tư vấn và tiến hành xây dựng tường bao quanh bảo vệ 03 thửa đất nêu trên. Bản báo giá gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Ban Mua bán nợ 1 - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - Địa chỉ: Số 59 Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Chi tiết xin liên hệ:

Ban Mua bán nợ 1 - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Điện thoại: 024.39454.738. ĐT di động 0919629786

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM