1. Tên, địa chỉ của người yêu cầu thẩm định giá tài sản:

- Tên Công ty: Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (Chi nhánh DATC Đà Nẵng).

- Địa chỉ: Số 73 Quang Trung, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng

2. Phạm vi công việc:

- Tài sản yêu cầu thẩm định giá là tài sản không cần dùng loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa được Chi nhánh DATC Đà Nẵng tiếp nhận từ 05 doanh nghiệp là: Công ty TNHH Nhà nước MTV Khoáng sản Thừa Thiên Huế; Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới; Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp; Công ty TNHH Cấp nước & đầu tư xây dựng ĐăkLăk và CTCP Xây dựng & đầu tư Vạn Tường, bao gồm: 01 nhà kho, 67 đầu mục máy móc thiết bị, 14 đầu mục phương tiện vận tải, 01 phương tiện truyền dẫn, 37 đầu mục thiết bị dụng cụ quản lý và 931 đầu mục nguyên vật liệu tồn kho (có danh mục tài sản kèm theo).

- Địa điểm để tài sản thẩm định:

+ Công ty TNHH Nhà nước MTV Khoáng sản Thừa Thiên Huế: 53 Nguyễn Gia Thiều, phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới: 332 Điện Biên Phủ, Trường An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.

+ Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp: Số 31 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Công ty TNHH Cấp nước & đầu tư xây dựng ĐăkLăk: 339 Tôn Đức Thắng, P. Tân An, Buôn Mê Thuộc, ĐăkLăk.

+ CTCP Xây dựng & đầu tư Vạn Tường: 174 Lê Đình Lý, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

3. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Thư chào giá cần nêu rõ:

+ Thời gian cung cấp chứng thư kể từ ngày ký hợp đồng.

+ Phí dịch vụ thẩm định giá, bảng tỷ lệ tính giá dịch vụ tính theo giá bán được của tài sản (đã bao gồm VAT). Phụ thu đối với tài sản ở nhiều địa điểm.

+ Phương thức thanh toán.

+ Cam kết về chất lượng, điều kiện thanh toán trong trường hợp giá thẩm định không sát với giá thị trường, mức phí trong trường hợp tái thẩm định.

- Hồ sơ năng lực gửi kèm:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Yêu cầu về kinh nghiệm thẩm định giá.

- Số lượng chi nhánh (nếu có), địa chỉ.

- Số lượng lao động có thẻ thẩm định giá viên về giá trên tổng số lao động thuộc Công ty (tại Công ty, tại Chi nhánh).

- Thông báo đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 của Bộ Tài chính quy định đối với Công ty.

- Danh sách các hợp đồng thẩm định giá đã ký năm 2018, 2019.

- Phương án tổ chức thực hiện.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức thẩm định giá:

- Thời hạn nhận hồ sơ chào giá: 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin (Từ thứ Hai ngày 13/01/2020 đến thứ Sáu ngày 17/01/2020).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trụ sở Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Viêt Nam tại TP. Đà Nẵng, địa chỉ số 73 Quang Trung, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Chi tiết xin liên hệ:

Phòng Tiếp nhận và quản lý đầu tư - Chi nhánh DATC Đà Nẵng:

Điện thoại: 0236. 3888292 – 3840288.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM

Tệp đính kèm