Về kế hoạch bán đấu giá tài sản loại trừ tiếp nhận của Công ty cổ phần Xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang, Công ty TNHH MTV Chè Biển Hồ, Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai, Công ty cổ phần Cấp nước Gia Lai và Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn

1. Thông báo đấu giá: Nội dung thông báo đấu giá được đăng công khai trên Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội (khung 11h25’ - 11h30’ Kênh 2) các ngày 30/11/2018 và 05/12/2018, với các thông tin về tài sản, giá khởi điểm, ngày xem tài sản, ngày đăng ký tham gia đấu giá, ngày nộp tiền đặt trước, ngày tổ chức phiên đấu giá.

2. Niêm yết thông báo đấu giá: Thông báo đấu giá được niêm yết công khai tại Trụ sở Công ty CP đầu tư, thương mại & đấu giá Hoàng Gia, tại Văn phòng Công ty CP đầu tư, thương mại & đấu giá Hoàng Gia - nơi tổ chức đấu giá, tại Trụ sở Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Đà Nẵng  (Chi nhánh DATC Đà Nẵng), tại các nơi để tài sản, việc niêm yết bắt đầu từ ngày 30/11/2018.

3. Hạn cuối đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 06/12/2018.

Xem hiện trạng tài sản: Từ ngày 07/12 đến hết ngày 10/12/2018 (giờ hành chính).

4. Bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Đến hết ngày 11/12/2018.

5. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Ngày 11/12, 12/12 và ngày 13/12/2018. 

6. Tổ chức đấu giá: Ngày 14/12/2018.

7. Địa điểm tổ chức đấu giá: Phòng Đấu giá - Công ty CP Đầu tư, thương mại và đấu giá Hoàng Gia.

8. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, mua hồ sơ mời đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:Văn phòng Công ty CP Đầu tư, thương mại và đấu giá Hoàng Gia - Tầng 07, tòa nhà Nam Hải Lakeview, Khu đô thị Vĩnh Hoàng, qu

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM