1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giáCông ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

2.1 Tài sản 1:

- Tên tài sản: Khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty CP XNK cà phê II

- Số lượng: Giá trị khoản nợ tính đến thời điểm 31/03/2018 là 14.257.715.055 đồng, trong đó:

+ Nợ gốc: 7.151.213.521 đồng;

+ Nợ lãi: 7.106.501.534 đồng.

- Giá khởi điểm: 6.600.000.000 đồng.

2.2 Tài sản 2: 1.500.000 cổ phần của DATC tại Công ty CP XNK cà phê II

- Đợt 1: Bán đấu giá cả lô 780.000 cổ phần  chiếm tỷ lệ 39% vốn điều lệ với giá khởi điểm: 5.226.000.000 đồng.

- Đợt 2: Bán đấu giá cả lô 720.000 cổ phần  chiếm tỷ lệ 36% vốn điều lệ với giá khởi điểm: 4.824.000.000 đồng.

3. Chất lượng và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá:

Chi tiết tại chứng thư thẩm định giá số 180.02/2018/CTTĐG-APEC ngày 29/06/2018 được lưu trữ tại trụ sở DATC.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản tồn đọng của nhà nước (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành;

- Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 23/11/2018 đến ngày 30/11/2018 (trừ Thứ 7, Chủ nhật).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội (Ban Mua bán nợ 1).

Chi tiết xin liên hệ:

Ban Mua bán nợ 1 – Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.2222048 - 0243.2222049 - 0913113379

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM