1) Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam; địa chỉ: Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2) Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

+ Tên tài sản, số lượng, chất lượng: Giá trị khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty Cổ phần Vitaly:

CHỈ TIÊU

SỐ TIỀN

 (ĐỒNG)

GHI CHÚ

Tổng giá trị khoản nợ phải thu

17.866.828.397

30/09/2018

+ Nợ gốc

2.107.703.975

 

+ Nợ lãi

15.759.124.422

 

> Giá trị khoản nợ tại CTCP Vitaly: Ghi nhận theo biên bản xác nhận công nợ tại thời điểm 30/09/2018 giữa DATC và CTCP Vitaly.

+ Giá khởi điểm: 17.866.828.397 đồng. Trường hợp sau ngày 30/09/2018 Công ty Cổ phần Vitaly vẫn tiếp tục trả nợ thì số tiền đó sẽ được trừ vào số tiền mua khoản nợ cho người trúng đấu giá.

3) Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá của DATC:

+ Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh...);

+ Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

+ Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; Kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản là khoản nợ (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành công; Uy tín: trong 3 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng;

+ Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

+ Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

+ Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ba bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng;

4) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

+ Thời gian: từ 8h ngày 30/11/2018 đến 17h ngày 06/12/2018 (trừ ngày thứ 7 và chủ nhật).

+ Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, TP. Hà Nội (Ban Mua bán nợ 2). Liên hệ ông Lê Thành Long , điện thoại: 024.32161017 (số máy lẻ 110).

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM