1. Chủ sở hữu thực hiện thoái vốn: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 51 phố Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: (84-24) 3945 4738  Fax: (84-24) 3945 4737

2. Tên cổ phiếu chào bán: Công ty cổ phần Tôn Vikor

3. Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng.

4. Cổ phần bán đấu giá:

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông

- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 4.080.000 cổ phần (chiếm 51% Vốn điều lệ)

- Mệnh giá:  10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 6.200 đồng/cổ phần

- Số mức giá đặt mua: 02 mức giá

- Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu là: 100 cổ phần

- Bước giá: 100 đồng

- Bước khối lượng: 100 cổ phần

5. Mục đích thoái vốn: Theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐTV ngày 08/11/2017 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam về việc phê duyệt Phương án thoái vốn và bán nợ phải thu của DATC tại Công ty cổ phần Tôn Vikor.

6. Điều kiện tham dự: Theo quy định tại tại Quy chế bán đấu giá cổ phần do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội quy định.

7. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành

8. Thời gian đăng ký, nộp tiền đặt cọc và phát phiếu tham dự đấu giá cho nhà đầu tư: từ ngày 02/01/2018 đến 15h30 ngày 25/01/2018.

9. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 16h00 ngày 30/01/2018 (tại các đại lý đấu giá).

10. Thời gian tổ chức bán đấu giá: 08h30 ngày 01/02/2018 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội - Số 02, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

11. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 02/02/2018 đến ngày 11/02/2018.

12. Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 05/02/2018 đến ngày 08/02/2018.

Trung tâm Giao dịch, Đầu tư, Tư vấn, Mua bán nợ và tài sản - DATC