- Tài sản bán đấu giá: Toàn bộ khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty Cổ phần Du lịch Tân Phú tại 05/10/2017 là 323.034.542.056 đồng (Khoản nợ không có tài sản bảo đảm);

- Công ty Cổ phần Đấu giá Thành An đã tiến hành thông báo trên phương tiện đại chúng cũng như tổ chức niêm yết thông tin đấu giá tài sản theo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016. Theo kế hoạch đấu giá thì thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá là từ ngày 13/12/2017 đến ngày 23/12/2017 (trong giờ hành chính). Nhưng đến thời điểm hết ngày 23/12/2017 chỉ có 01 (một) Khách hàng đến mua, nộp hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá.

Do vậy cuộc đấu giá tài sản dự kiến diễn ra vào ngày 26/12/2017 tại Trung tâm Giao dịch Công ty Cổ phần Đấu giá Thành An – Số 4 Phạm Ngũ Lão – Hoàn Kiếm – Hà Nội được xem là không thành.

Trung tâm Giao dịch, Đầu tư, Tư vấn, Mua bán nợ và tài sản - DATC