1. Tên tài sản: Cổ phần của Công ty cổ phần Nông lâm sản xuất khẩu P’Rao (Công ty P’Rao) do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) nắm giữ;

- Số lượng cổ phần sở hữu của DATC tại Công ty P’Rao: 80.000 cổ phần;

- Tài sản đấu giá: toàn bộ lô 80.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần). Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông.

2. Giá khởi điểm đấu giá toàn bộ 80.000 cổ phần: 110.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười triệu đồng).

 - Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (Mười  triệu đồng chẵn).

3. Thời gian đăng thông báo bán đấu giá tài sản: Thông báo bán đấu giá được đăng 02 kỳ trên Báo Đà Nẵng vào các ngày 16/12/2017 và ngày 20/12/2017.

4. Tên tổ chức có cổ phần đấu giá: Công ty cổ phần Nông lâm sản xuất khẩu P’Rao (Địa chỉ: Hòa Cầm, Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng)

- Ngành nghề kinh doanh chính: khai thác chế biến lâm sản xuất khẩu, trồng rừng và xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

5. Vốn điều lệ: 3.500.000.000 đồng (theo giấy đăng ký kinh doanh Số 4000103669 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 16 tháng 6 năm 2011)

6. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 80.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 22,86% Vốn điều lệ thực góp).

7. Điều kiện tham dự đấu giá: tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế đấu giá cổ phần của Công ty P’Rao do DATC sở hữu được Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá AUC miền Trung ban hành.

8. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá AUC miền Trung.

Địa chỉ: 45 Mai Am, P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng.

9. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, nộp tiền đặt trước: theo quy chế đấu giá do Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá AUC miền Trung ban hành.

10. Thời gian phát đơn, đăng ký: đến trước 16h00 ngày 26/12/2017 tại Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá AUC miền Trung.

11. Thời gian nộp tiền đặt trước: chuyển khoản vào tài khoản của Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP Đà Nẵng theo giấy báo có của ngân hàng nơi chuyển  trước 16h00 ngày 26/12/2017.

12. Cách thức đăng ký đấu giá: tại Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá AUC miền Trung

13. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 thứ Sáu ngày 29/12/2017.

14. Địa điểm đăng ký, tổ chức đấu giá: 45 Mai Am, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

15. Thời gian nộp tiền mua toàn bộ lô cổ phần: Chậm nhất đến 16h 30 phút ngày 30/12/2017 tại Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (73 Quang Trung, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng).

16. Thời gian hoàn trả tiền đặt trước: Chậm nhất đến 16h 00 ngày 03/01/2018 tại Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (73 Quang Trung, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá AUC miền Trung - 45 Mai Am, P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng;

- Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP Đà Nẵng - Số 73 Quang Trung, P.Hải Châu 1. Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng; SĐT: 0236.3888364./.

Chi nhánh TP Đà Nẵng - DATC