Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

2. Tên tài sản, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Tài sản bảo đảm của bên thứ ba (cá nhân) liên quan đến khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty cổ phần Thương cảng Sài Gòn (SCP) là quyền sử dụng đất có diện tích 1.775 m2 (Một nghìn bảy trăm bảy mươi lăm mét vuông) tại Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây hàng năm khác.

- Giá khởi điểm bán đấu giá: 26.000.000.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ đồng).

3. Chất lượng và tình trạng pháp lý của tài sản:

Theo Chứng thư thẩm định giá số 541/2024/CT-DCSC(HCM) ngày 15/04/2024 của Chi nhánh tại TP.HCM - Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản Bất động sản DATC được lưu trữ tại trụ sở DATC.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Có tên trong danh sách các tổ chức được phép bán đấu giá theo Thông báo gần nhất do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, bán đấu giá đối với vốn góp cổ phần…;

- Về thù lao dịch vụ tư vấn, bán đấu giá: phù hợp theo quy định của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá (trong trường hợp đấu giá/chào bán cạnh tranh thành công và trường hợp không thành công).

- Là tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định  của pháp luật và có tên trong danh sách do cơ quan có thẩm quyền công bố.

- Các tiêu chí phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng…

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (Ban Mua bán nợ 1).

Chi tiết xin liên hệ:

Trần Dương Khánh

Ban Mua bán nợ 1 - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

SĐT: 0912.475.775

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 4.048.763
Online: 64