Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

     1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - Địa chỉ: số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

      2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Máy móc thiết bị phương tiện vận tải (danh mục tài sản kèm theo).

- Chất lượng tài sản: Tài sản không cần dùng, chờ thanh lý được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, DATC tiếp nhận từ Công ty cổ phần Thực phẩm Miền Bắc (chi tiết tài sản đã được thẩm định giá lưu trữ tại DATC).

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 218.000.000 đồng, chưa bao gồm VAT.

(Bằng chữ: Hai trăm mười tám triệu đồng, chưa bao gồm VAT).

      3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh...).

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; Kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp do DATC tiếp nhận từ các doanh nghiệp cổ phần hóa (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành công. Uy tín: trong 3 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Trong khung theo quy định tại Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ba bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

      4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày DATC đăng tin.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, TP. Hà Nội (Ban Tiếp nhận xử lý nợ và tài sản). Điện thoại liên hệ: 043 9454975.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM

Tệp đính kèm


Thống kê: 3.988.485
Online: 45