Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Số lần đăng tin: 01 lần từ ngày 29/05/2024.

2. Số lượng đơn vị nộp hồ sơ: 03 đơn vị.

3. Số lượng hồ sơ hợp lệ: 03 hồ sơ.

4. Kết quả lựa chọn:

Sau khi xem xét, đánh giá hồ sơ, DATC thông báo tổ chức đáp ứng các tiêu chí lựa chọn của DATC là:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long (T.D.K)

- Đại chỉ: Sàn KT- Chung cư cảnh sát 113-Số 3 Phố Nguyễn Như Uyên, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội;

- Tel: 024 44 500 668; Fax: 024 44 500 669

- Mã số thuế: 0104779158

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 4.048.754
Online: 62