Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Căn cứ Thư mời kiểm toán số 829/MBN-TCKT ngày 07/12/2023 về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

1. Số lượng đơn vị nộp hồ sơ: 03 đơn vị

2. Số lượng hồ sơ hợp lệ: 03 hồ sơ

3. Kết quả lựa chọn:

Sau khi xem xét, đánh giá hồ sơ, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam thông báo đơn vị đáp ứng các tiêu chí lựa chọn:

Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Mã số thuế: 0100111105

Địa chỉ: Số 1 phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam.

Tệp đính kèm


Thống kê: 4.048.940
Online: 61