Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Đơn vị có tài sản thẩm định: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

2. Tài sản thẩm định:

Toàn bộ giá trị khoản nợ của CTCP Xây dựng Công trình và Đầu tư 120 tại DATC, khoản nợ có tài sản bảo đảm cụ thể như sau:

- Giá trị khoản nợ còn lại của Vietinbank là: 6.565.520.690 đồng và số tiền lãi phát sinh trên số tiền chậm thi hành án theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà Nước quy định từ thời điển 31/12/2013.

- Giá trị khoản nợ còn lại của BIDV là: 62.725.879.599 đồng và số tiền lãi phát sinh trên số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 từ thời điểm 19/02/2020.

3. Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở cho việc thực hiện bán đấu giá khoản nợ phải thu của DATC.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:

- Là doanh nghiệp thẩm định giá có tên trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2024 theo Thông báo của Bộ Tài chính;

- Là doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín về chất lượng thẩm định; có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xác định giá trị khoản nợ;

- Đội ngũ thẩm định viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của DATC về yêu cầu và tiến độ thẩm định giá, có mức phí thẩm định hợp lý với yêu cầu thẩm định giá trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí thẩm định giá;

- Phí dịch vụ, thời hạn thẩm định phù hợp và cạnh tranh nhất.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá:

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 10/4/2024 đến hết ngày 17/4/2024.

Quý khách hàng quan tâm, đề nghị cung cấp báo giá, hồ sơ năng lực và thời gian thực hiện cho dịch vụ thẩm định giá nêu trên. Bản báo giá gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại:

- Ban Quản lý đầu tư - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 51 Quang Trung, Hai Bà Trung, Hà Nội. - SĐT: 096.606.1286.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 4.048.903
Online: 51