Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

        1. Phạm vi công việc:

Đặc điểm tài sản yêu cầu thẩm định giá: Tài sản chờ thanh lý đã được loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, do DATC tiếp nhận từ Công ty Thực phẩm Miền Bắc – CTCP.

- Địa chỉ để tài sản: Theo địa chỉ để tài sản của Công ty CP Thực phẩm Miền Bắc (chi tiết kèm theo).

- Mục đích thẩm định giá: để thanh lý tài sản theo giá thị trường.

        2. Tiêu chí lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ:

- Là doanh nghiệp có tên trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản theo thông báo gần nhất của Bộ Tài chính.

- Là doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín về chất lượng thẩm định; có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xác định giá trị tài sản.

- Đội ngũ thẩm định viên có trình độ, có kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của DATC về tiến độ, có mức phí thẩm định hợp lý với yêu cầu thẩm định giá trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí thẩm định giá.

- Phí dịch vụ, thời hạn thẩm định phù hợp và cạnh tranh nhất.

        3. Thư chào giá và hồ sơ năng lực gửi về địa chỉ:

- Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

- Địa chỉ: 51 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Điện thoại: 024.9454 975 - Ban Tiếp nhận xử lý nợ và tài sản.

- Thời gian nhận hồ sơ: trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng tin website DATC.

Tệp đính kèm


Thống kê: 4.048.701
Online: 62