Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) thông báo kết quả lựa chọn đơn thẩm định giá Tài sản bảo đảm của DATC tại Công ty cổ phần Thương cảng Sài Gòn như sau:

1. Số lần đăng tin: Lần 01 từ ngày từ ngày 26/10/2023; Lần 2 từ ngày 03/11/2023; Lần 3 từ ngày 21/11/2023

2. Số lượng đơn vị nộp hồ sơ: 01 đơn vị.

3. Số lượng hồ sơ hợp lệ: 01 hồ sơ.

4. Kết quả lựa chọn:

Sau khi xem xét, đánh giá hồ sơ, DATC thông báo tổ chức đáp ứng các tiêu chí lựa chọn của DATC là:

 Công ty CP Tư vấn-Dịch vụ về Tài sản-Bất động sản DATC- Chi nhánh Hồ Chí Minh (DCSC-Hồ Chí Minh.

Đại chỉ: Số 35 Trần Quốc Toản, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: ĐT: 0283.820.2512.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 4.048.700
Online: 64