Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Ngày 22/11/2023, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023 cho 52 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng  bộ Bộ Tài chính bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 10 điểm cầu.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự tại điểm cầu Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC) có đồng chí Lê Hoàng Hải, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐTV; đồng chí Phạm Mạnh Thường, Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐTV-Tổng giám đốc Công ty cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, UBKT Đảng ủy, Bí thư, phó bí thư các chi bộ và các đồng chí được phân công làm công tác đảng tại các chi bộ thuộc Đảng bộ Công ty.

Hội nghị đã được nghe các đồng chí trong BCH Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và chuyên gia Bộ Thông tin truyền thông giới thiệu 03 chuyên đề: (1) Chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; tổ chức sinh hoạt chi bộ; vai trò, nhiệm vụ của Bí thư; nghiệp vụ công tác đảng viên; (2) Công tác kiểm tra, giám sát và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở ban hành kèm theo Quyết định 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư; quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề, giải quyết tố cáo đảng viên và thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm của chi bộ; (3) Tập huấn sử dụng và vận hành sổ tay đảng viên điện tử theo Kế hoạch số 135-KH/ĐUK ngày 09/05/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Qua các nội dung được nghe trong Hội nghị, các đồng chí tham dự có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm thiết thực để triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng và từng bước ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động, sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ và chi bộ./.

Ban Công tác Đảng & Đoàn thể


Thống kê: 4.048.927
Online: 66