Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Tên, địa chỉ của người yêu cầu thẩm định giá:

- Tên công ty: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

- Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Tài sản, mục đích thẩm định giá:

DATC yêu cầu thẩm định giá trị khoản nợ và tài sản bảo đảm nợ của doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh để làm căn cứ, cơ sở xây dựng phương án mua và xử lý khoản nợ.

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và tài sản sẽ được DATC cung cấp cho đơn vị được lựa chọn.

3. Tiêu chí lựa chọn

- Là doanh nghiệp thẩm định giá có tên trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản theo Thông báo của Bộ Tài chính;

- Là doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín về chất lượng thẩm định; có kinh nghiệm trong thẩm định tài sản là bất động sản có giá trị lớn;

- Đội ngũ thẩm định viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của DATC về yêu cầu và tiến độ thẩm định giá, có mức phí thẩm định hợp lý với yêu cầu thẩm định giá trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí thẩm định giá;

- Phí dịch vụ, thời hạn thẩm định phù hợp và cạnh tranh nhất.

4. Thời gian, địa điểm​ nộp hồ sơ: Từ ngày 01/12/2022 đến 17h00’ ngày 05/12/2022 tại Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), số 51 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

5. Thông tin liên hệ: Ban Quản lý đầu tư Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 4.048.825
Online: 64