Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Tên, địa chỉ của người yêu cầu thẩm định giá tài sản

- Tên công ty: Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP. Đà Nẵng.

- Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Đường Việt, số 30 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

2. Tài sản thẩm định:

- Tài sản thẩm định là Trung tâm Phân phối sản phẩm của Công ty Phạm Tôn tại địa chỉ 1299-1301 (số cũ là 1191, 1191A, 68/1) Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

3. Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở cho việc nhận bàn giao tài sản cấn trừ nợ cho DATC tại Công ty TNHH Phạm Tôn đối với tài sản là Trung tâm Phân phối sản phẩm, địa chỉ 1299-1301 (số cũ là 1191, 1191A, 68/1) Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:

- Là doanh nghiệp thẩm định giá có tên trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2022 theo Thông báo của Bộ Tài chính;

- Là doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín về chất lượng thẩm định; có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xác định giá trị doanh nghiệp;

- Đội ngũ thẩm định viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của DATC về yêu cầu và tiến độ thẩm định giá, có mức phí thẩm định hợp lý với yêu cầu thẩm định giá trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí thẩm định giá

- Phí dịch vụ, thời hạn thẩm định phù hợp và cạnh tranh nhất;

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 25/11/2022 đến ngày 01/12/2022.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng, Tầng 4, tòa nhà Đường Việt, số 30 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Chi tiết xin liên hệ: Điện thoại: 0236.3888364

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 3.001.208
Online: 11