Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Đơn vị có tài sản thẩm định: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

2. Tài sản thẩm định:

Số lượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thủy điện An Pha: 5.059.243 cổ phần tương đương giá trị phần vốn góp bằng tiền là 50.592.428.000 đồng;

3. Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở cho việc thực hiện bán đấu giá phần vốn góp.       

4. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Thư chào giá cần nêu rõ:

+ Thời gian cung cấp chứng thư kể từ ngày ký hợp đồng.

+ Phí dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm VAT).

+ Phương thức thanh toán.

+ Cam kết về chất lượng, điều kiện thanh toán trong trường hợp giá thẩm định không sát với giá thị trường, mức phí trong trường hợp tái thẩm định.

- Hồ sơ năng lực gửi kèm:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Yêu cầu về kinh nghiệm thẩm định giá.

+ Thông báo đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2022 của Bộ Tài chính quy định đối với Công ty.

+ Phương án tổ chức thực hiện.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá:

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 26/9/2022 đến hết ngày 29/9/2022.

Quý khách hàng quan tâm, đề nghị cung cấp báo giá, hồ sơ năng lực và thời gian thực hiện cho dịch vụ thẩm định giá nêu trên. Bản báo giá gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Phòng Mua bán nợ – Trung tâm giao dịch, đầu tư, tư vấn Mua bán nợ và tài sản – Địa chỉ: số 6A Trần Quốc Toản, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Chi tiết liên hệ:     

Phòng Mua bán nợ và tài sản – Trung tâm Giao dịch, Đầu tư, Tư vấn mua bán nợ và tài sản;

SĐT: 024. 39743244

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 3.697.757
Online: 104