Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Thông tin cơ bản về tài sản cần thẩm định giá:

- Tổng giá trị lô các khoản nợ phải thu tạm tính theo các Quyết định thi hành án là: 56.815 triệu đồng (Nợ gốc: 44.110 triệu đồng; Nợ lãi: 12.705 triệu đồng).

- Các khoản nợ trong lô không có tài sản bảo đảm.

(Quý Công ty có nhu cầu xem chi tiết hồ sơ các khoản nợ tại trụ sở DATC – 51 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

2. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Thư chào giá cần nêu rõ:

+ Thời gian cung cấp chứng thư kể từ ngày ký hợp đồng.

+ Phí dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm VAT).

+ Phương thức thanh toán.

+ Cam kết về chất lượng, điều kiện thanh toán trong trường hợp giá thẩm định không sát với giá thị trường, mức phí trong trường hợp tái thẩm định.

- Hồ sơ năng lực gửi kèm:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Yêu cầu về kinh nghiệm thẩm định giá.

+ Thông báo đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2022 của Bộ Tài chính quy định đối với Công ty.

+ Phương án tổ chức thực hiện.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức thẩm định giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 23/9/2022 đến ngày 27/9/2022.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội (Ban Mua bán nợ 2).

Chi tiết xin liên hệ:

Ông Nguyễn Văn Tùng – Chuyên viên Ban Mua bán nợ 2 – Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam. SĐT: 097.186.9989.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 3.001.201
Online: 4