Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Trong tháng 9/2022, Đảng bộ Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đến nay, có 14/14 chi bộ trực thuộc đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội theo đúng quy định.

Chi bộ Văn phòng Công ty là đơn vị được Đảng bộ DATC lựa chọn tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022 - 2025. Trên cơ sở kết quả và rút kinh nghiệm từ Đại hội Chi bộ điểm, Đảng bộ DATC chỉ đạo tổ chức Đại hội tại 13 Chi bộ còn lại, hoàn thành trước 15/9/2022 và bảo đảm tiến độ Đại hội Chi bộ theo đúng kế hoạch đã báo cáo Đảng ủy Bộ Tài chính.

Đồng chí Phạm Mạnh Thường - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc DATC tham dự và tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Văn phòng Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2025

Theo đó, các Chi bộ đã bám sát các quy định, hướng dẫn của Đảng bộ để tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, những thành tựu đạt được và rút ra các bài học kinh nghiệm làm cơ sở xây dựng và triển khai chương trình công tác trong nhiệm kỳ 2022 – 2025. Thông qua Đại hội, các đồng chí Đảng viên tại từng Chi bộ đã tích cực, chủ động tham gia ý kiến đóng góp vào các báo cáo và Nghị quyết của Đại hội; đề ra các giải pháp, biện pháp triển khai đồng bộ, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã xác định trong Nghị quyết Đại hội các Chi bộ.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Cán bộ Đảng viên. Thông qua đó tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời xây dựng các Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Thể hiện trách nhiệm, quyết tâm của Đảng bộ và các Chi bộ trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ DATC nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2022 tại các Chi bộ, Đồng chí Phạm Mạnh Thường – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc ghi nhận sự đoàn kết, đồng lòng và nhất trí cao trong tập thể các Chi bộ và coi đây là bài học sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của Chi bộ. Trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy DATC đề nghị các Chi bộ sẽ có nhiều chương trình hành động thiết thực, tiếp tục phát huy sự đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng đồng chí Cán bộ Đảng viên, thể hiện sự tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ dám làm để cùng nhau xây dựng Chi bộ luôn trong sạch, vững mạnh, qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ DATC vững mạnh và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phòng truyền thông DATC


Thống kê: 3.697.708
Online: 95