Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Ngày 9/7/2022, tại Đồng Hới – Quảng Bình, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tổ chức Hội nghị Đánh giá, quán triệt và tạo động lực công tác năm 2022. Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Thường chủ trì và chỉ đạo hội nghị.

Tổng Giám đốc DATC Phạm Mạnh Thường, Thành viên HĐTV Nguyễn Huy Lập cùng các phó Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên tham dự Hội nghị

Tổng Giám đốc DATC Phạm Mạnh Thường, Thành viên HĐTV Nguyễn Huy Lập cùng các phó Tổng Giám đốc tại Hội nghị

Tham dự hội nghị có Thành viên Hội đồng thành viên Nguyễn Huy Lập, các phó Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên và toàn thể CBNV trong Công ty.

Hội nghị được tổ chức nhằm nhìn nhận, đánh giá đầy đủ, toàn diện, thực chất kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; dự báo xu thế, tình hình thị trường để định hướng hoạt động trong 6 tháng cuối năm và các năm tiếp theo. Đồng thời, quán triệt một số quan điểm, nguyên tắc trong công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động của DATC và việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ công tác đối với CBNV trong toàn Công ty.

Theo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, DATC triển khai nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh tài chính trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của Đảng ủy, HĐTV, Ban Giám đốc cùng sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể người lao động, DATC đã chủ động bám sát tình hình thực tế để có những giải pháp và quyết định phù hợp mang lại kết quả tốt nhất. Theo đó, tổng doanh thu ước thực hiện trên 1.200 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế ước thực hiện gần 200 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch; Nộp Ngân sách Nhà nước ước thực hiện gần  100 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch. Các nhiệm vụ trọng tâm do Chính phủ và Bộ Tài chính giao đều được triển khai đồng bộ, kịp thời. Được biết, bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, DATC đăng ký và được Bộ Tài chính chấp thuận kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 320 tỷ đồng, bằng 143% so với con số thực hiện năm 2021.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, với tinh thần cao nhất, nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng thực tiễn công tác, các đại biểu tập trung nghiên cứu thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc. Đồng thời, nhận định, phân tích, bám sát thực tiễn, những thời cơ, thuận lợi, khó khăn đặt ra đối với công tác mua bán, xử lý nợ. Từ đó kiến nghị, đề xuất giải pháp thích ứng nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022 và tạo đà cho những năm tiếp theo.

Nhằm định hướng và tạo động lực cho CBNV, Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Thường khẳng định: Để hướng tới quy mô hoạt động phát triển hơn nữa trong thị trường mang tính cạnh tranh cao hiện nay, DATC cần phát huy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, sự đồng lòng, quyết tâm cao, dám nghĩ dám làm, không sợ việc khó, dấn thân làm việc bằng nghị lực và tư duy tích cực với tinh thần tôn trọng sự khác biệt để cống hiến vì nhiệm vụ chung của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV. Tổng Giám đốc nhấn mạnh “Ở đâu có ý chí, Ở đâu có dấn thân, Ở đó có con đường!”.

Phòng truyền thông DATC


Thống kê: 4.048.939
Online: 61