Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

I. KẾT QUẢ LỰA CHỌN

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty Đấu giá hợp danh Thuận Phát, tầng 16 tòa B3.7 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 97 điểm

3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): ………(Không có)………………..

II. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM (bao gồm cả tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn) - file đính kèm

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM

Tệp đính kèm


Thống kê: 3.988.471
Online: 19