Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC); địa chỉ: số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Tài sản bán đấu giá:

Là máy móc thiết bị, tài sản trên đất gắn liền với đất thuê tại Khu công nghiệp Đồng Văn I, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

3. Giá khởi điểm dự kiến bán đấu giá: 62.500.000.000 đồng.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh...);

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; Kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuê (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành công; Uy tín: trong 3 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng;

- Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông tin công khai trên website của DATC và website đấu giá chuyên nghành (http://dgts.moj.gov.vn).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Ban Mua bán nợ 1 - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - Số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Chi tiết xin liên hệ:

Ông Vũ Minh Hải

Ban Mua bán nợ 1 – Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Điện thoại: 024.39454.738

Di động: 0913.069.666

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 4.048.679
Online: 57