Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Tài sản yêu cầu thẩm định: Là tài sản không cần dùng loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp DATC tiếp nhận từ Tổng công ty Duyên Hải - CTCP.

2. Đặc điểm của tài sản: Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải (danh mục kèm theo).

3. Mục đích thẩm định giá: thẩm định giá để thanh lý theo giá thị trường.

4. Tiêu chí lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ:

- Là doanh nghiệp có tên trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản theo thông báo gần nhất của Bộ Tài chính.

- Là doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín về chất lượng thẩm định; có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xác định giá trị tài sản.

- Đội ngũ thẩm định viên có trình độ, có kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của DATC về tiến độ, có mức phí thẩm định hợp lý với yêu cầu thẩm định giá trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí thẩm định giá.

- Phí dịch vụ, thời hạn thẩm định phù hợp và cạnh tranh nhất.

Thư chào giá và hồ sơ năng lực gửi về địa chỉ:

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

- Địa chỉ: 51 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thời gian nhận hồ sơ: sau 15 ngày kể từ ngày DATC ban hành công văn mời chào giá dịch vụ thẩm định giá này.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM

Tệp đính kèm


Thống kê: 2.773.120
Online: 22