Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Tài sản bán đấu giá: 1.067.120 cổ phần (chiếm 38,11% tổng số cổ phần) của Công ty CP xuất nhập khẩu Bình Định tại Công ty CP chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Bình Định.

2. Giá khởi điểm lô cổ phần: 13.300.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, ba trăm triệu đồng)

- Mức giá khởi điểm trên không bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu cổ phần.

- Các khoản thuế theo quy định của pháp luật để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần (nếu có) do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán.

3. Bước giá: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng)

4. Tiền đặt trước: 1.995.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm chín mươi lăm triệu đồng)

5. Tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ

6. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Á (Địa chỉ: Phòng 304 số 88 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội)

7. Bên có tài sản bán đấu giá: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).

8. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ pháp lý lô cổ phần: Ngày 08/04/2021 và ngày 09/04/2021 tại Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định mua và nộp hồ sơ từ ngày thông báo bán đấu giá đến trước 16 giờ ngày 15/04/2021 tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Á.

10. Thời gian thu tiền đặt trước: Đến 16 giờ ngày 16/04/2021.

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Á; Tài khoản số: 119002774175 mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Đống Đa.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 19/04/2021 tại Phòng Đấu giá - Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Á (Địa chỉ: Phòng 304 số 88 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, Đống Đa, TP. Hà Nội)

12. Hình thức đấu giá: Đấu giá công khai, bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá.

13. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Á

Địa chỉ: Phòng 304 số 88 phố Phạm Ngọc Thạch, Trung Tự, Đống Đa, TP Hà Nội

Tel: 024.37965198/ Fax: 024.37965199

Bên có tài sản bán đấu giá: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

Địa chỉ: Số 51 Quang Trung - Hai Bà Trưng - TP Hà Nội

Tel: 024.39454738/ Fax: 024.39454737

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 2.518.158
Online: 26