Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Thông tin về tài sản bán đấu giá:

a) Tên tài sản : Tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại số 185 đường 30/4 khu phố 4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

b) Nguồn gốc tài sản: Là tài sản của Công ty Thực phẩm Miền Bắc chuyển nhượng cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) để cấn trừ nợ.

c) Hồ sơ pháp lý của tài sản:

+  Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà đất số 278/CSN  ngày 08/11/1988 do Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cấp cho Công ty Thực phẩm Đông Nam Bộ (Bản gốc)

+ Giấy phép xây dựng số 03GPXD-88 ngày 26/12/1988 do Sở Xây Dựng -UBND tỉnh Tây Ninh cấp cho Công ty Thực phẩm Đông Nam Bộ (Bản gốc).

Quyết định số 400/QĐ-UB ngày 06/07/1994 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc Giao Đất Xây dựng cơ bản cho CT Xuất nhập khẩu Thực phẩm và Dịch vụ (thuộc Tổng Công ty Thực phẩm - BNT) (Bản gốc).

+ Trích lục thửa đất số 1028 SĐ-TL ngày 10/6/2008 do VP đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Tây Ninh cấp cho Trung tâm Thực phẩm và Dịch vụ Đông Nam Bộ - CT Thực phẩm Miền Bắc (Bản gốc).

+ Quyết định số 0753/QĐ/BTM ngày 04/05/2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc sáp nhập Công ty Thực phẩm và dịch vụ tổng hợp vào Công ty thực phẩm Miền Bắc (Bản chụp).

+ Tờ trình số 890/TTr-STNMT ngày 16/6/2008 của Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Tây Ninh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho TT thực phẩm và dịch vụ Đông Nam Bộ - Công ty thực phẩm Miền Bắc (Bản chụp).

Chi tiết tài sản theo chứng thư thẩm định giá số 1827/2020/CT-DCSC ngày 17/12/2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản Bất động sản DATC – CN Hồ Chí Minh được lưu trữ tại trụ sở DATC

2. Giá khởi điểm: 9.700.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ bảy trăm triệu đồng). Trong đó:

- Giá bán tài sản trên đất (đã bao gồm VAT) là: 2.570.000.000 đồng

- Giá bán quyền sử dụng đất là: 7.130.000.000 đồng

Mức giá khởi điểm trên không bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản.

3. Tiền đặt trước: 1.940.000.000 đồng (Bằng chữ:Một tỷ chín trăm bốn mươi triệu đồng)

4. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại phiên đấu giá

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

5. Bên có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).

6. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Thuận Phát (Địa chỉ: Tầng 16 tòa B3.7 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).

7. Tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ

8. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ pháp lý tài sản: Từ ngày thông báo đến ngày 10/03/2021 Tại Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - Số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (trong giờ hành chính).

9. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 11/03/2021 và 12/03/2021 Tại Số 185 đường 30/4 khu phố 4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (trong giờ hành chính).

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định mua và nộp hồ sơ từ ngày thông báo bán đấu giá đến trước 17 giờ ngày 16 tháng 03 năm 2021 tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Thuận Phát.

11. Thời gian thu tiền đặt trước: Từ 8h00 ngày 16 tháng 03 năm 2021 đến 17h00 ngày 18 tháng 03 năm 2021. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Thuận Phát; Tài khoản số: 1302201049031 tại Ngân hàng Agribank Trung Yên.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: vào 14 giờ 00 phút, ngày 19/03/2021 tại Phòng Đấu giá - Công ty Đấu giá Hợp danh Thuận Phát (Địa chỉ: Tầng 16 tòa B3.7 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội)

13. Mọi tổ chức, cá nhân muốn biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Thuận Phát (Địa chỉ: Tầng 16 tòa B3.7 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) – ĐT: 024.32323235

- Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - Số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.39454738. /(Website: www.datc.vn)./.

 

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 2.351.576
Online: 59