Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CLB THỂ THAO

I. Mục đích:

 • Tăng cường sức khỏe và tạo sân chơi lành mạnh cho cán bộ nhân viên DATC;
 • Củng cố và phát huy những gì CLB hiện có làm tiền đề phát triển ngày càng lớn mạnh hơn;
 • Tìm kiếm và bồi dưỡng những CBNV có khả năng để thành lập các đội thi đấu ở các giải do DATC tổ chức và thành lập đội tuyển đại diện DATC thi đấu tại các giải khác nhau;
 • Tạo môi trường cho CBNV có nơi giao lưu giữa các đơn vị, đối tác;
 • Tạo điều kiện cho sự phát triển tinh thần tập thể của CBNV;
 • DATC quyết định thành lập Câu Lạc Bộ Thể Thao DATC gồm các CLB:

                    Câu lạc bộ GOLF

                    Câu lạc bộ Bóng đá

                    Câu lạc bộ Tennis

                    Câu lạc bộ Chạy bộ

II. Tiêu chí hoạt động của CLB Thể thao:

1. Cách thức bầu cử:

 • Tiến hành bỏ phiếu
 • Bỏ phiếu tín nhiệm vào giữa mỗi nhiệm kỳ.
 • Thời gian của nhiệm kỳ: 01 năm.
 • Thời gian đảm nhiệm vị trí phụ trách CLB: không quá 02 nhiệm kỳ.

2. Tiêu chí bầu phụ trách CLB:

Tạo được niềm tin của các thành viên trong CLB, có khả năng giao tiếp tốt, tạo được mối quan hệ thân thiện với các thành viên trong CLB, có khả năng đánh giá vấn đề, có khả năng điều động quản lý CLB. Ngoài công việc như các thành viên trong CLB, phụ trách CLB còn phải đảm nhận các công việc xây dựng mục tiêu cho CLB, chủ trì cuộc họp, đảm bảo tiến độ thực hiện các công việc, nhiệm vụ đã đề ra, kiểm tra phân tích, khắc phục sai sót, là đại diện chính thức của CLB và phân nhiệm vụ thực hiện cho từng thành viên.

3. Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của thành viên CLB được thực hiện thông qua các tiêu chí sau:

 • Kỹ thuật chơi thể thao tốt
 • Tinh thần fairplay và đoàn kết trong thể thao
 • Sự tích cực, nhiệt tình trong việc tham gia hoạt động của CLB
 • Chuyên cần. CBNV là thành viên CLB phải đảm bảo tham gia hoạt động của club ít nhất 80%.
 • Khả năng lãnh đạo nhóm của CBNV
 • Chấp hành tốt các quy định của DATC và của CLB

4. Cách thức hoạt động của CLB:

CLB hoạt động trên nguyên tắc không vì mục tiêu vụ lợi, chỉ vì mục tiêu học tập và rèn luyện trở thành những CBNV tinh thần thể thao tích cực trong tương lai, tuân thủ các quy định của DATC và của pháp luật Việt Nam. Thời gian, địa điểm và hoạt động phí do CLB tự thống nhất và tự chịu trách nhiệm mọi vấn đề liên quan đến họat động của CLB.

III. Cách thức tổ chức CLB:

 • Mỗi CLB sẽ hoạt động 02 giờ/ buổi/ tuần. Thời gian cụ thể được quyết định bởi các thành viên club. Trường sẽ tuyển chọn huấn luyện viên để hướng dẫn CLB hoạt động 2 buổi/ tháng.
 • Kinh phí mời huấn luyện viên do DATC chi trả. Thời gian còn lại CBNV tự sinh hoạt với nhau.
 • Từng CLB có thể lập quỹ riêng do CBNV tự đề ra mức phí và  tự quản lý quỹ này tùy theo nhu cầu của CLB.

IV. Ban Phụ trách Câu lạc bộ

 • Trưởng phụ trách: 
 • Phó phụ trách:
 • Thư ký:
Thống kê: 3.988.605
Online: 48