Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt


CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN GÓP CỦA DATC

1. CTCP Vitaly

2. CTCP Lilama 3

3. CTCP Lilama Hà Nội

4. CTCP Xây dựng Giao thông Thủy lợi Kiên Giang

5. CTCP Xây dựng Công trình giao thông 529

6. CTCP Tập đoàn Haprosimex

7. CTCP Thực phẩm Miền Bắc

8. CTCP Tập đoàn Gang thép Hàn Việt

9. CTCP Thép và Vật liệu xây dựng

10. CTCP XDCTGT 15 – Cienco 1

11. CTCP Du lịch thương mại và đầu tư Bắc Thăng Long

12. CTCP Hoàng Hà

13. CTCP Đầu tư Thủy điện An Pha

14. CTCP Đầu tư và Xây dựng công trình đường thủy 2

15. CTCP Nạo vét và Xây dựng Đường Thủy

16. CTCP Nhựa Trường Thịnh

17. Công ty TNHH Đăng Hường

18. CTCP Giấy Ngân Hà

19. CTCP Dâu tăm tơ Tân Lộc

20. CTCP Chăn nuôi Mitraco

21. CTCP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh

22. CTCP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc

23. CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

24. Công ty TNHH Đông Ấn

25. CTCP Vật liệu tự dính Sascoat

26. CTCP Địa ốc MB (MB land)

27. Ngân hàng TMCP Hàng Hải

28. CTCP Đầu tư xây dụng và thương mại – Vinawaco 25

29. CTCP Xuất nhập khẩu Bình Định

Thống kê: 4.048.907
Online: 55