Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Số / kí hiệu: 47/CT-TTg - Ban hành ngày: 27/12/2017

Ngày hiệu lực: 27/12/2017 - Ngày hết hiệu lực:

Ghi chú:


Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 47/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước. Ngày 11/1/2018, Bộ Tài chính đã có Công văn số 371/BTC-KHTC về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tệp đính kèm:

Tải về văn bản chi tiết

Thống kê: 3.851.549
Online: 86