Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Ngày 23/5/2023, thực hiện chủ chương của Bộ Tài Chính về thành lập Khối thi đua của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính và giao đơn vị đầu mối tổ chức Hội nghị bầu Khối trưởng, Khối phó theo Quyết định số 104/QĐ-BTC ngày 3/2/2023 và Công văn số 1660/BTC-TĐKT ngày 10/5/2023, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị bầu Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính năm 2023.

Tham dự Hội nghị, đại diện phụ trách công tác thi đua tại các đơn vị thuộc Bộ gồm: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng Công ty lưu ký chứng khoán và Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán đã cùng nhau thảo luận và tiến hành bầu Khối trưởng và Khối phó cho Khối thi đua các doanh nghiệp thuộc Bộ năm 2023. Theo đó, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã được bầu làm Khối trưởng; Tập đoàn Bảo việt (BVH) được bầu làm Khối phó.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị tham gia cũng đã thảo luận để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ thi đua Khối năm 2023. Sau một buổi làm việc, trên tinh thần khẩn trương, dân chủ, tích cực, Hội nghị bầu Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua các doanh nghiệp thuộc Bộ năm 2023 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Ban Tổ chức Nhân sự


Thống kê: 3.925.078
Online: 33