Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Ngày 16/5/2023, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tham dự đại hội cổ đông thường niên của CTCP Bất động sản sơn và hóa chất Á Châu (Apachem) năm 2023 với vai trò cổ đông sau khi mua nợ và thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp.

Apachem được thành lập năm 2009 có trụ sở tại số 12 đường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng với ngành nghề hoạt động là kinh doanh cơ sở lưu trú, du lịch, khách sạn. Do ảnh hưởng của dịch covid 19, hoạt động kinh doanh khách sạn, cho thuê văn phòng gặp nhiều khó khăn, giá thuê phòng giảm dẫn đến doanh thu hoạt động kinh doanh cùng với chi phí quản lý doanh nghiệp cao dẫn đến thua lỗ trong hoạt động kinh doanh của Apachem. Năm 2022, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, DATC đã thực hiện mua nợ tại Ngân hàng Á Châu (ACB) để xử lý nợ và tái cơ cấu apachem thông qua chuyển nợ thành vốn góp với tỷ lệ góp vốn là 33,65% vốn điều lệ của Apachem.

Trong suốt quá trình diễn ra Đại hội, các cổ đông đã có sự chia sẻ khó khăn cùng Công ty, tin tưởng vào sự điều hành và định hướng của Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành. Tại đại hội, Datc cũng đã giới thiệu cán bộ tham gia ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để đồng hành cùng doanh nghiệp.

Đại hội đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2018-2022 và kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2023-2027, bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao các nội dung trong chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hội đồng quản trị mới sẽ tiếp tục lãnh đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cố gắng hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Văn phòng Hội Đồng thành viên


Thống kê: 4.048.839
Online: 62