1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP.HCM (DATC-HCM).

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, vật tư hàng hóa hư hỏng không cần dùng, chờ thanh lý.

- Số lượng:

Máy móc thiết bị: 29 danh mục

Phương tiện vận tải: 10 danh mục

Thiết bị dụng cụ quản lý: 47 danh mục

Vật tư hàng hóa tồn kho: 07 danh mục

- Chất lượng tài sản: Tài sản hư hỏng, không cần dùng loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa được Chi nhánh DATC Hồ Chí Minh tiếp nhận từ 04 doanh nghiệp là: Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang, Công ty TNHH MTV Phà An Giang, CTCP Chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex, CTCP Thủy sản Cửu Long (Chi tiết tại các chứng thư thẩm định giá được lưu trữ tại DATC-HCM).

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

                                                                                                                              Đơn vị tính: đồng

Stt

Lô tài sản

Giá khởi điểm (đã bao gồm VAT)

1

Tài sản tiếp nhận tại Công ty TNHH Phà An Giang

417.877.000

2

Tài sản tiếp nhận tại Công ty TNHH Xây lấp An Giang

579.026.000

3

Tài sản tiếp nhận tại Công ty cổ phần Thủy sản Cửu Long

500.000

4

Tài sản tiếp nhận tại CTCP Chế biến và XNK TS Cadovimex

4.737.000

 

Tổng Cộng

1.002.140.000

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản tồn đọng của nhà nước (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); tỷ lệ đấu giá thành công;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Trong khung quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 07/01/2021 đến hết ngày 13/01/2021.

- Quý khách hàng quan tâm, đề nghị cung cấp hồ sơ năng lực, báo giá cho dịch vụ đấu giá tài sản nêu trên. Hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Phòng Tiếp nhận và quản lý đầu tư - Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ số 221 Trần Hưng Đạo B, phường 10, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

- Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP.HCM chỉ phúc đáp cho đơn vị được lựa chọn là tổ chức đấu giá tài sản sau 02 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn đăng ký tham giá và hồ sơ không hoàn trả cho các đơn vị đăng ký.

Chi tiết xin liên hệ:

Phòng Tiếp nhận và quản lý đầu tư - Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP.HCM:

Điện thoại: 028 38 539 423.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM