Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản chào bán

- Tên công ty: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

- Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Tên tài sản đấu giá: 4.031.812 quyền mua cổ phần của DATC tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức tư vấn bán đấu giá:

- Tư vấn Phương án chào bán khả thi, hiệu quả, đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định pháp luật hiện hành;

- Có năng lực, kinh nghiệm tư vấn tổ chức chào bán quyền mua cổ phần.

- Về thù lao dịch vụ tư vấn bán đấu giá, chi phí tư vấn đấu giá tài sản: Có mức giá cạnh tranh và phù hợp.

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản chào bán của DATC: Phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản chào bán cho khách hàng....

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức chào bán:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 12/01/2021.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội (Ban Quản lý đầu tư).

Chi tiết xin liên hệ:

Ông Nguyễn Tá Chung – Chuyên viên Ban Quản lý đầu tư – Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 0914 666 755

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 2.440.648
Online: 43