Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 14/6/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. Từ khi được ban hành đến nay, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia luôn được sự quan tâm từ xã hội. Để kịp thời thực hiện nghiêm chỉnh theo luật đã ban hành, ngày 15/10/2019, DATC đã có văn bản số 1094/MBN-TCNS gửi các đơn vị yêu cầu cán bộ, người lao động trong Công ty không sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc.

Thời gian vừa qua, cơ bản toàn thể cán bộ công nhân viên đã tuân thủ nghiêm túc các quy định về việc không sử dụng rượu, bia trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc. Để tiếp tục nâng cao tinh thần phòng chống tác hại của rượu, bia, ngày 26/11/2020, Tổng giám đốc đã có thông báo số 87/MBN/TCNS yêu cầu toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty tiếp tục tuân thủ nghiêm túc các quy định trong việc phòng chống, tác hại của rượu, bia. Toàn văn thông báo như sau:

                   

                

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM