Ngày 22/10/2020, tại trụ sở Công ty, DATC phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển Kỹ năng Quản lý tổ chức bồi dưỡng kiến thức thẩm định giá doanh nghiệp cho  cán bộ của 10 đơn vị chuyên môn trong Công ty. Đến dự lễ khai giảng có Ông Dương Thanh Hiền - Phó Tổng Giám Đốc Công ty.

                     

Phát biểu khai giảng tại buổi bồi dưỡng, Phó Tổng Giám đốc Dương Thanh Hiền chỉ đạo và mong muốn thông qua khóa học cán bộ chuyên môn DATC bổ sung kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn để áp dụng vào công tác thực tiễn tại đơn vị.

Chương trình bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức thẩm định giá doanh nghiệp cho cán bộ chuyên môn nghiệp vụ DATC theo tiêu chuẩn thẩm định giá số 12 thuộc Thông tư 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính. Qua đó, học viên nắm rõ quy định về lựa chọn cơ sở giá trị và báo cáo tài chính trong thẩm định giá doanh nghiệp; cũng như phương pháp và các cách tiếp cận từ thị trường, chi phí, thu nhập đối với việc áp dụng trong thẩm định giá doanh nghiệp. Bên cạnh đó học viên cũng nắm rõ kết luận về giá trị doanh nghiệp như tính bình quân có trọng số kết quả của các phương pháp thẩm định giá áp dụng, cách xác định trọng số cho phương án dựa trên độ tin cậy của từng phương pháp, thông tin dữ liệu đầu vào, mục đích thẩm định giá…đảm bảo tính chính xác và phù hợp với thị trường.

Từ đó, cán bộ nghiệp vụ DATC nắm rõ về phương pháp rà soát, phát hiện sai sót, những nội dung chưa phù hợp trong báo cáo kết quả cũng như hồ sơ thẩm định giá do doanh nghiệp thẩm định giá cung cấp, để từ đó tham mưu cho Lãnh đạo Công ty về chất lượng của dịch vụ đơn vị thẩm định giá, tránh rủi ro cho DATC.

Đây là một trong những hoạt động của chương trình đào tạo cán bộ chuyên môn nghiệp vụ được DATC tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao kiến thức và năng lực nghiệp vụ cho cán bộ các đơn vị chuyên môn Công ty.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM