Hiện nay Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) có nhu cầu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá khoản nợ lãi phải thu, thông tin cụ thể như sau:

1. Giá trị khoản nợ lãi yêu cầu thẩm định là 39.000.000.000 đồng trong tổng giá trị khoản nợ lãi phải thu của Hợp đồng tiền gửi số 01/2009/TCCS-ALCII ngày 22/01/2009 và Phụ lục 01/2009 ngày 04/4/2011của hợp đồng.  

2. Thông tin khách nợ:

- Công ty Cho thuê tài chính II - Ngân hàng NN&PTNT (ALC II)

- Địa chỉ: 422 Trần Hưng Đạo, quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

- Ngày 31/7/2018, Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh ra Quyết định số 1009/2018/QĐ-TBPS tuyên bố phá sản đối với ALC II.

3. Mục đích thẩm định theo giá trị thị trường làm căn cứ xác định giá khởi điểm bán đấu giá thu hồi nợ.

4. Yêu cầu về năng lực:

- Có tên trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép cung cấp dịch vụ thẩm định giá và dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa 2018.

- Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm về thẩm định giá trị doanh nghiệp, trong đó đã có kinh nghiệm thẩm định giá khoản nợ.

 Chúng tôi trân trọng kính mời các đơn vị có đủ điều kiện, năng lực gửi Bản chào giá dịch vụ thẩm định giá khoản nợ lãi phải thu tại ALC II cho DATC.

           Bản chào giá kèm theo hồ sơ năng lực xin gửi về:

           Ban Tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản - DATC

           Địa chỉ: 59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

           Điện thoại: 024.3945 4938 - máy lẻ 5101.

           Thời gian nhận báo giá hết ngày ... /8/2019.

    Đơn vị được lựa chọn sẽ được DATC thông báo để đàm phán ký hợp đồng, (không hoàn trả hồ sơ đối với các đơn vị không được lựa chọn).

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM