1. Phạm vi công việc:

Tài sản yêu cầu thẩm định giá là tài sản không cần dùng loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hoá được DATC tiếp nhận từ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn theo biên bản bàn giao trên sổ sách ký ngày 24/7/2006, chi tiết tài sản đề nghị thẩm định giá như sau:

Stt

Tên và ký hiệu tài sản

Đv tính

Số lượng

Năm sử dụng

1

Nhà làm việc đường bột

m2

100

1977

2

Nhà làm việc đường bột

m2

72

1958

3

Nhà làm việc văn phòng

m2

115

1958

 

Cộng

 

 

 

- Địa điểm để tài sản: Số 67 Phú Viên, Gia Lâm, Hà Nội.

2. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Thư chào giá cần nêu rõ:

+ Thời gian cung cấp chứng thư kể từ ngày ký hợp đồng.

+ Phí dịch vụ thẩm định giá, bảng tỷ lệ tính giá dịch vụ tính theo giá bán được của tài sản (đã bao gồm VAT). Phụ thu đối với tài sản ở nhiều địa điểm.

+ Phương thức thanh toán.

+ Cam kết về chất lượng, điều kiện thanh toán trong trường hợp giá thẩm định không sát với giá thị trường, mức phí trong trường hợp tái thẩm định.

- Hồ sơ năng lực gửi kèm:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Yêu cầu về kinh nghiệm thẩm định giá.

- Số lượng chi nhánh (nếu có), địa chỉ.

- Số lượng lao động có thẻ thẩm định giá viên về giá trên tổng số lao động thuộc Công ty (tại Công ty, tại Chi nhánh).

- Thông báo đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2018 của Bộ Tài chính quy định đối với Công ty.

- Danh sách các hợp đồng thẩm định giá đã ký năm 2017, 2018.

- Phương án tổ chức thực hiện.

- Thời hạn nhận hồ sơ chào giá: 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin (Từ thứ Sáu ngày 16/8/2019 đến thứ Năm ngày 22/8/2019).

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM